Trường Mầm Non SOS Thanh Hóa ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Giới thiệu trường mầm non SOS THANH HÓA

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG MẪU GIÁO SOS THANH HÓA

 

  • Trường đi vào hoạt động từ tháng 09 năm 2007. Trường gồm 6 lớp, trường được nằm trong khuôn viên của Làng. 
  • Trường được thành lập và hoạt động vì mục đích chính là tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ đến từ Làng trẻ em SOS hòa nhập với  học sinh vùng lân cận. hàng năm nhà trường tuyển sinh từ 180 -> 200 cháu có độ tuổi Mầm non vào nuôi dưỡng và giáo dục.
  • Toàn trường có 18 cán bộ, giáo viên, công nhân viên. Hầu hết cán bộ, giáo viên, công nhân viên có nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, ý thức và quyết tâm tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo.
  • Cơ sở vật chất nhà trường do Tổ chức SOS trang bị. Ngoài ra hàng năm nhà trường còn nhận được sự quan tâm của các Bậc Phụ huynh và Mạnh thường quân hỗ trợ nâng cấp CSVC, trang bị đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
  • 13 năm hoạt động Trường đã nhiều năm liền được nhận Giây khen của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành Phố Thanh Hóa, Ủy Ban nhân dân Thành Phố Thanh Hóa, Sở Lao động -Thương Binh và Xã hội thành Phố Thanh Hóa, Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội. Nhiều năm liền đạt Trường tiên tiến Cấp thành Phố.
  • Trong quá trình hoạt động Trường Mầm non SOS Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thanh Phố Thanh Hóa, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tp. Thanh Hóa, Làng trẻ em SOS Thành phố Thanh Hóa, SOS Việt Nam.                                         
  • Với sự đoàn kết nhất trí cao, tập thể Sư phạm Trường Mầm non SOS Thanh Hóa, luôn phấn đấu, nỗ lực không ngừng quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển./.

Tổng quan