Trường Mầm Non SOS Thanh Hóa ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Trường Mầm Non SOS Thanh Hóa

Chúng tôi mang lại gia đình thay thế cho trẻ mồ côi, bị bỏ rơi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, giúp trẻ xây dựng tương lai tự lập, có ích và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng xung quanh trẻ.

  • 525 Lê Lai, Phường Quảng Hưng, Thành Phố Thanh Hóa
  • Điện thoại 0985.893.847 - Hotline 0985.893.847
  • kg.thanhhoa@sosvietnam.org
Xem chi tiết >>